BAKGRUND

Stadsdelsnätverken i Gävle

Syftet med stadsdelsnätverken är att skapa möjligheter för samverkan, gemenskap och informationsutbyte. Alla som bor och verkar i stadsdelen är välkomna att delta och förverkliga idéer.  Genom samverkan bidrar vi till en tryggare och mer levande stadsdel. Vi äger nätverket tillsammans och det blir vad vi gör det till.  

Stadsdelsnätverken i Gävle startades med syfte att ta tillvara lokalt engagemang men också att skapa delaktighet för både boende och aktörer, ett konkret forum att diskutera- och påverka utvecklingen i stadsdelen.  

I nätverket kan den som bor och/eller är verksam i en förening eller sitt arbete i respektive stadsdel ingå. I samtliga nätverk finns även kommungemensamma representanter för exempelvis polisen, olika fastighetsbolag, handlare, Gävle kommun, Svenska kyrkan och många andra aktörer.  
 
Du som vill vara med i ett nätverk kan anmäla din mejladress till samordnarna för nätverket så kommer den med på sändlistan och du får ta del av kallelser och minnesanteckningar.  Varje stadsdelsnätverk har också en facebook-sida där aktörerna snabbt och enkelt kan annonsera verksamhet och tillfälliga aktiviteter. Du hittar facebooksidorna här.


Stadsdelsnätverken i Gävle finansieras av Gävle kommun och Gavlegårdarna (allmännyttan).
 

Läs mer om respektive stadsdelsnätverk på deras egna sidor (enklast från knapparna på startsidan).