Om Sätranätverket


I Sätra finns ett rikt utbud av ideella föreningar, grupper och enskilda personer som engagerar sig för sin stadsdel, så trots att nätverket är relativt nystartat har det redan ett stort antal aktörer. Nätverksgruppen träffas ca varannan månad.  

Aktörerna i nätverket kan söka medel ur en pott som handläggs av nätverkens samordnande styrgrupp, för aktiviteter som de genomför ensamma eller tillsammans med andra.  

Om någon gemensam fråga behöver adresseras extra, t ex där man kanske behöver kontakta fastighetsägare, kommunen eller andra, kan nätverket besluta att bilda en arbetsgrupp eller bjuda in till temamöte. Ambitionen framåt är att aktörerna i nätverket i högre utsträckning än tidigare ska hitta varandra; det vill säga hitta samverkanspartners att ta hjälp av och resonera med även när nätverket inte träffas. Arbete pågår för att underlätta detta bland annat genom att eventuellt omvandla Facebooksidor till slutna Facebook-grupper. Många aktörer delar också gärna med sig av sina e-postadresser.