Varför ska du vara med i ett stadsdelsnätverk?

Nätverken består av privatpersoner, föreningar, företag, organisationer och myndigheter som verkar i olika stadsdelar av Gävle. Nätverksdeltagarna utformar tillsammans arbetssätt och bestämmer vilka frågor som står i fokus.

 

Privatperson

Som privatperson kan du få inflytande över utvecklingen av ditt bostadsområde och din stadsdel. Det kan ge dig och andra i området en känsla av tillhörighet och trygghet.

 

Förening

Föreningar som verkar i en eller flera stadsdelar kan lätt hitta andra att samarbeta och samverka med för att underlätta och utveckla sin egen verksamhet. Både stora och små frågor – till exempel att hitta en lokal eller någon som hjälper till vid en aktivitet – kan ofta lösas på en nätverksträff.

 

Företag

Företagare lär känna sina kunder, håller sig uppdaterade om läget i området och kan bidra i diskussioner och lösningar på uppkomna problem tillsammans med till exempel polisen, socialtjänsten och boende, men även bidra till en positiv utveckling av stadsdelen.

 

Organisation

Oavsett organisationsform kan du dra nytta av erfarenhetsutbyte, hitta nya samarbetsformer och samarbetspartners på nätverksträffarna.

 

Myndighet

Polisen, Gävle kommun (med regelbundet deltagande från flera kommunala funktioner såsom socialtjänst, skolor, bibliotek, kultur och fritid, brottsförebyggarna, social hållbarhet m.fl ) och andra myndigheter får genom nätverksträffar direktkontakt med invånare och aktörer i stadsdelarna och kan därigenom lätt nå ut med egen information och samtidigt hålla sig uppdaterade om läget i området. Bara genom att myndigheter deltar, svarar på frågor och pratar med andra aktörer i nätverken ökar ofta känslan av trygghet, inkludering och gemenskap i området.


 


Syftet med Stadsdelsnätverken i Gävle är att skapa möjligheter för samverkan, gemenskap och informationsutbyte. Alla som bor och verkar i stadsdelen är välkomna att delta och förverkliga idéer. Genom samverkan bidrar vi till en tryggare och mer levande stadsdel. Aktörerna äger nätverket tillsammans och det blir vad vi gör det till.  

 


Hoppas du vill vara med!

Anmäl din mailadress här för att få kallelser och minnesanteckningar.