Aktörer i Sätranätverket

  Avarn Security

  Boende utan organisation/förening

  Bright Future (projekt)

  Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

  Brottsförebyggarna i Gävle (BIG)

  De Unga Framtidens Förening (DUFF)

  El Sistema/Kulturskolan - ulrika.eliasson_sweden@gavle.se

  Fastighets AB Balder

  Friskis & svettis

  Gavlefastigheter/Nolla sabbet

  Gavlegårdarna - 026 172700

  Gästrike Räddningstjänst

  Gästrike återvinnare

  Gävle kommun

  Heimstaden

  HSB Hyresrätt - 010- 303 23 00

  Hyresgästföreningens kommunförening

  Hyresgästföreningens lokalföreningar

  • Smultronvägen/Hallonvägen (?)

  ICA Kvantum Sätra

  IK Sätra

  IK Sätra, Fritidsgården Treffen - jesse@treffen.se

  Polisen - registrator.mitt@polisen.se tel. 114 14

  PRO Sätra

  RF SISU

  Rädda Barnen

  Samhällsbyggnadsbolaget (SBB)

  Skottes musikteater

  Stora Sätraskolan

  Svenska kyrkan Gävle församling, Mariakyrkan

  Sätra bibliotek - satrabibliotek@gavle.se

  Sätra företagarförening

  Sätrahöjdens Villaägareförening

  Sätra Rektorsområde

  Tickselbo trygghetsboende

  Ungdomspanel

  Vänsterpartiet

  Öppet forum Sätra