Stadsdelsnätverken i Gävle ägs inte av någon.

Alla aktiviteter sker på initiativ från aktörer i nätverket.

Aktiva nätverk finns i Andersberg, Bomhus, Brynäs och Sätra

Klicka på knapparna för mer information om det nätverk du är intresserad av