Aktörer

Bland de aktiva i Andersbergsgruppen finns ideella föreningar, boende, handlare, polisen, kommunen, fritidsgården, skolan och alla andra som vill vara med i arbetet.


Se aktuella aktörer här ...

Om ...

Andersbergsgruppen är det första stadsdelsnätverket i Gävle.


Andersberg har en lång tradition av ett mycket engagerat föreningsliv med många aktiviteter och deltagare, framför allt i området kring Andersbergs centrum. Många föreningar är idag aktiva i Andersbergsgruppen. Ur ett integrationsperspektiv ...


Läs mer här

FÖLJ ARBETET I NÄTVERKET

Är du aktiv i Andersbergsgruppen och vill kunna publicera på facebooksidan?

Anmäl dig här:

Facebook-widget