Om TIBO

TIBO är stadsdelsnätverket för hela Bomhus.


Stadsdelen Bomhus ligger i södra delen av Gävle och där har nätverket valt att kalla sig TIBO som betyder Tillsammans i Bomhus. I stadsdelen finns ett flertal ideella föreningar och organisationer, bibliotek, fritidsgården Legenden, handlare och annan service. Många av dem är verksamma i stadsdelsnätverket. Stadsdelen Bomhus är mycket stor till ytan.

Aktörerna i nätverket kan söka medel ur en pott, som handläggs av nätverkens samordnande styrgrupp, för aktiviteter som de genomför ensamma eller tillsammans med andra. Om någon gemensam fråga behöver adresseras extra, t ex där man kanske behöver kontakta fastighetsägare, kommunen eller andra, kan nätverket besluta att bilda en arbetsgrupp eller bjuda in till temamöte.

Ambitionen framåt är att aktörerna i nätverket i högre utsträckning än tidigare ska hitta varandra; det vill säga samverkanspartners att ta hjälp av och resonera med även när nätverket inte träffas. Arbete pågår för att underlätta detta bland annat genom att omvandla Facebooksidor till slutna Facebook-grupper. Många aktörer delar också gärna med sig av sina e-postadresser.